Husets historia

Kanalrestaurangen på vintern.

Kanalrestaurangen huserar i en villa från tidigt 1900-tal

Huset är ritat i nationalromantisk stil av en av samtidens mest kända arkitekter i Sverige. Huset var från början en privatbostad, uppförd 1908 – 1909 efter ritningar av dåtidens mycket berömde arkitekt och professor i byggnadskonst Lars Israel Wahlman.

Lars Israel Wahlman Villan är av hög arkitektonisk kvalité och består av två våningar förutom vindsvåning och källare. Bland professorns större arbeten kan nämnas Engelbrektskyrkan i Stockholm, Stockholms Rådhus samt Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Byggnader som kan sägas vara påverkade av en mer kontinental stilströmning i jämförelse med Odd Fellowgården, som utgör ett gott exempel på en mer nationell byggnadsstil.

Byggherre var dr Göran Wijkmark, regementsläkare vid Västgöta-Dals regemente och mellan 1878 och 1900 provinsialläkare i Trollhättan. Professor Wahlman fick uppdraget av regementsläkaren år 1907 och villan uppfördes mellan åren 1908-09.

Kanalrestaurangen, en villa från tidigt 1900-tal

Stilen anknyter till rustik nationalromantik med varierade paneler och fönster delade i flera små rutor. Inspirationen kommer från äldre svenska allmoge-byggnader. Det s. k. säteritaket var vanligt på herrgårdar i slutet av 1600-talet. De dekorerade cirklarna är ursprungliga.

1970 köptes fastigheten av Odd Fellow. Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt obunden, världsvid organisation med gamla traditioner. Norden är sedan länge Odd Fellows starkaste fäste och Sverige intar en ledande ställning. I Norden verkar för närvarande 289 broder- och systerloger, med sammanlagt nästan 40 000 medlemmar.

Kanalrestaurangens utsikt från ett av rummen