Abonnera

Kanalrestaurangen på vintern.

Kanalrestaurangen besitter en stor bredd och kompetens när det gäller att utföra olika typer av evenemang

Eftersom inget evenemang är det andra likt så anpassar vi oss för att skapa just ert vision. Vi är flexibla och försöker följa era önskemål så långt det är möjligt. Hos oss erbjuds allt från á la carte, bufféer till enklare rätter och smörgåstårtor.Läs mer om våra olika arrangemang och kontakta oss gärna för konsultation och prisförslag.

Våra villkor och annan generell information

Nedan hittar ni våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

(Gäller från 2019-10-30)

Definitivt antal

1-49 pers. – Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det definitiva antalet gäster går att minska med maximalt 10% från ursprungsbokningen om inget annat är överenskommet. Det då meddelade antalet gäster kommer att debiteras.

50-99 pers. Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

100-200 pers. Senast 30 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 10 (möjligt 30) dagar från evenemangsdatum. Om betalningsfristen överskrids har Kanalrestaurangen rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad. . Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning omfattande 100 % av beställningens värde (skickas eventuellt ut på mail vid lämnade av DEFINITIVT ANTAL och då vara Kanalrestaurangen tillanda senast 5 dagar innan arrangemang). Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda tilläggsbeställningar såsom t ex tillkommande tält, Dj och dyl.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Kanalrestaurangen är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Fyrverkerier, tomtebloss, rökmaskin, isflackor och konfetti

Fyrverkerier är ej tillåtna. Rökmaskin o tomtebloss är inte tillåtet. Isfacklor fungerar bra. I det fall att brandlarmet utlöses av någon av beställaren eller beställarens inbjudna debiteras beställaren den avgiften, (12.500 kronor + moms). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna. Konfetti är tillåtet inomhus mot en extra städavgift på 1.500kr (Dock inte konfetti som färgar). Utomhus vid vigslar mm används konfetti som löses snabbt av vatten.

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion eller strömavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Kanalrestaurangen ABs kontroll, berättigar Kanalrestaurangen AB till att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Kanalrestaurangen AB åtar sig att utföra tillställningen under rådande förhållanden.

Avbokning

Avbeställning skall ske skriftligen. 75 % av beställningens omfattning vid avbokning 28-14 dagar före arrangemang. 100 % av beställningens omfattning vid avbokning 14-0 dagar före arrangemang.

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med avbokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

Minskning av gäster

4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10 % av gästantalet på offert eller enligt mail utan kostnad. 2 vecka eller mindre: Full debitering.

Extra boknings/-avboknignsvilkor

lördagar (MAJ-SEPT) och övriga tillfällen när hela Kanalrestaurangen bokas EXKLUSIVT.

Lokalen (Kanalrestaurangen) anses bokad när eventuell bokningsavgift är Kanalrestaurangen AB tillhanda. Vid avbeställning så tillfaller bokningsavgiften Kanalrestaurangen AB.

Avbeställning skall ske skriftligen.

0 % av beställningens omfattning fram till 12 veckor innan arrangemang (förutom eventuell bokningsavgift/handpenning) 75 % av beställningens omfattning vid avbokning 12-4 veckor före arrangemang. 100 % av beställningens omfattning vid avbokning 4-0 veckor före arrangemang.

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

Minskning av gäster

4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10 % av gästantalet på offert eller enligt mail utan kostnad. 2 veckor eller mindre: Full debitering.

Ökning av antal gäster

Om möjligt för oss 4-0 veckor före arrangemang.