Bokningsvillkor

Kanalrestaurangen på vintern.

Våra villkor och annan generell information

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang inkl. julbordbokning. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Boknings och betalningsvillkor

Kanalrestaurangen AB följer de regler som är fastställda av SHR. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitivt bokning

Julbordsbokningar kan inte preliminärbokas utan blir, direkt vid bokningstillfället, definitiva oavsett om bokningen görs via telefon eller mail-

Definitivt antal personer

Definitivt antal

1-15 pers. – Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det definitiva antalet gäster går att minska med maximalt 10% från ursprungsbokningen om inget annat är överenskommet. Det då meddelade antalet gäster kommer att debiteras.

16-49 pers. Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

50-130 pers. Senast 30 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

Avbokning av definitiv bokning

Företag: Faktura med 20 dagar netto. För de företag som inte är kreditvänliga ges ingen kredit.Betalning sker då på plats med kontokort eller kontant.

Privat: Betalas på arrangemangsdagen med kontokort eller kontant eller faktura om det möjligt.

Skadegörelse: I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Kanalrestaurangen är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Alkohol

Egna medhavda alkoholdrycker under arrangemanget tillåts inte. Kanalrestaurangen äger rätt att avvisa kraftigt berusade personer från deltagande i arrangemanget.