Julbords bokning

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang inkl. julbordbokning.
Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Boknings och betalningsvillkor
Kanalrestaurangen AB följer de regler som är fastställda av SHR. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitiv bokning
Julbordsbokningar kan inte preliminärbokas utan blir, direkt vid bokningstillfället, definitiva oavsett om bokningen görs via telefon eller mail.

Definitivt antal personer:

1-15 pers. Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det definitiva antalet gäster går att minska med maximalt 10% från ursprungsbokningen om inget annat är överenskommet. Det då meddelade antalet gäster kommer att debiteras.

16-49 pers. Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

50-130 pers. Senast 30 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

Avbokning av definitiv bokning
Vid avbokning bokning tidigare än 28 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 800 kr om inget annat överenskommits.

Om avbokning sker 28-7 dagar före arrangemangsdagen har Kanalrestaurangen AB rätt att debitera 75% av överenskommet pris för mat, aktiviteter samt övertalig personal. Dryck undantages.

Om avbokning sker senare än 7 dagar före arrangemangsdagen debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages. Debiteringen gäller det antal som angivits 7 dagar före arrangemangsdagen.

Bokningsförfrågan för större sällskap